A B C Ć D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Ławrynowicz Mirosław
ur. 16.06.1947 r. w Warszawie. Syn Zenona i Jadwigi z d. Brauły. Po szkole muzycznej kontynuował naukę w klasie skrzypiec w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Po ukończeniu w 1973 r. warszawskiej uczelni studia wiolinistycz-ne kontynuował we Francji i Niemczech. W l. 1975-1997 pracował w Akademii Muzycznej w Warszawie, od 1993 r. był dyrektorem Liceum Muzycznego im. Z. Brzeskiego w Warszawie. Był wybitnym solistą, kameralistą i dyrygentem. Koncertował w kraju i za granicą m.in.: Austrii, Bułgarii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, na Kubie, w Niemczech, Rosji i USA. W dorobku miał nagrania archiwalne i płytowe w kraju i za granicą. Był laureatem wielu międzynarodowych konkursów. Prowadził wiele kursów muzycznych w kraju i poza jego granicami. Od 1993 r. został kierownikiem naukowym i artystycznym Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Z. Brzeskiego w Łańcucie największej i najważniejszej z imprez kształcących corocznie kilkuset najzdolniejszych wiolinistów z Europy, Azji i obu Ameryk. Na kursach muzycznych w Łańcucie był profesorem klasy skrzypiec i wykładowcą metodyki dla nauczycieli. Za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i pedagogicznej otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. W 2002 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta. Zmarł 06.05.2005 r. i został pochowany na cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie.

oprac. E. Szal
Łoza Zbigniew
ur. 06.04.1956 r. w Łańcucie. Mieszkał w Handzlówce. Syn Franciszka i Zofii z d. Pelc. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Łańcucie w 1976 r. podjął studia na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Krakowskiej. W 1981 r. jako mgr inż. technologii maszyn podjął pracę w Łańcuckiej Fabryce Śrub. Od stycznia do grudnia 1982 r. był żołniezem kolejno w Olsztynie, Gnieźnie i Rzeszowie. Od lipca 1985 r. pracował w MPGKiM w Łańcucie. Od czerwca 1996 r. pracował w Oczyszczalni Ścieków. W 1994 r. został wybrany radnym Rady Gminy Łańcut,a w 1998 r. został wybrany wójtem Gminy Łańcut. Zaangażowany w budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Inicjator projektów – remonty dróg, budowa chodników, oświetlenie uliczne; dba o nieruchomości i mienie gminne. Przy jego pomocy gmina uzyskała różne nagrody i wyróżnienia („Gmina Fair Play”, „Bezpieczna Gmina”, „Interaktywna Gmina”. Wybrany do władz Związku Komunalnego „Wisłok”. Zaangażowany w ochronę środowiska (III miejsce w konkursie „Lider Polskiej Ekologii”. Jest aktywnym członkiem OSP. Odznaczony „Medalem Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”. Mieszka w Wysokiej.

opr. R. Kochman
Łuszczko Józef
płk 3.02.1944 r. w Woli Dalszej (pow. łańcucki). Syn Józefa i Heleny z d. Kwaśny. Po ukończeniu w 1962 r. Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni, dalszą naukę kontynuował w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył w 1965 r. w stopniu podporucznika i został skierowany do Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Dęblinie na stanowisko z-cy Kierownika Wojskowej Administracji Koszar, a po roku służby został przeniesiony do Składnicy Amunicji Lotniczej w Osowcu. Po trzech latach został przniesiony do 11Pułku Kolejowego w Przemyślu na stanowisko Kierownika WAK. W 1973 r. został oddelegowany w ramach Misji Pokojowej ONZ w składzie I Zmiany Jednostki Specjalnej WP do Egiptu, gdzie odpowiadał za całą infrastrukturę. Po powrocie do kraju w 1975 r. został przyjęty do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji na kierunek Budownictwo Lądowe. Akademię ukończył w 1980 r. i został przeniesiony do nowo utworzonego Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego w Rzeszowie, gdzie w 1981 r. został awansowany na stopień podpułkownika. W 1983 r. ukończył w WAT studia podyplomowe z zakresu budownictwa obronnego. W 1988 r. objął stanowisko Szefa WRZKB, a rok później został awansowany do stopnia pułkownika. W styczniu 1991 r. przeniesiony został do Jarosławia na stanowisko D-cy JW 2516. Po utworzeniu Kra-kowskiego Okręgu Wojskowego został przeniesiony w 1992 r. do Szefostwa Służby Zakwaterowania KOW , gdzie objął etat Szefa Oddział Nieruchomości, a w 1994 r został Z-cą Szefa Służby Zakwaterowania i Budownictwa KOW ds. inwestycji. Po 35 latach służby wojskowej przeszedł na emeryturę. Otrzymał wiele wyróżnień, odznaczeń m.in. Złoty Krzyż Zasługi, medal Sekretarza Gene-ralnego ONZ W Służbie Pokoju, Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Ma-teriałów Budowlanych. Mieszka w Rzeszowie.

oprac.J. Rzepka wg Autobiografii J. Łuszczki
Łyko Roman
ur. 08.10.1967 r. w Łańcucie. Syn Tadeusza i Barbary z d. Albigowskiej. Wykształcenie wyższe – mgr inż., chemik. Prowadzi zakład „FOTOS” Studio. Aktywny członek Cechu Rzemiosł Różnych w Łańcucie, współzałożyciel i działacz Kongregacji Prywatnych Przedsiębiorstw Ziemi Łańcuckiej. Uczestnik wielu akcji charytatywnych, współsponsor budowy pomnika Braci Cetnarskich. Fotoreporter ważnych wydarzeń na terenie miasta. Odznaczony „Medalem Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”. Mieszka w Łańcucie.

opr. R. Kochman