Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Za pośrednictwem platformy ePUAP każdy może złożyć pismo do urzędu w formie elektronicznej bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Odbywa się to z wykorzystaniem narzędzia nazwanego: Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Pisma mogą składać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu), albo profil zaufany na platformie ePUAP.

Aby w pełni korzystać z możliwości platformy ePUAP należy uzyskać Profil Zaufany. Profil zaufany to bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości przy załatwianiu usług administracyjnych przez Internet. Umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Aby uzyskać Profil zaufany należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl, zarejestrować się (założyć konto użytkownika na platformie ePUAP), przesłać wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej i wraz z dokumentem tożsamości udać się do najbliższego punktu potwierdzającego profile zaufane.

W Łańcucie funkcjonują dwa punkty potwierdzające profil zaufany ePUAP:

  • w budynku A Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2, w pokoju nr 3 – Biurze obsługi rady powiatu i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00,
  • w budynku A Urzędu Skarbowego w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 11, w pokoju nr 6 i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza starostwa została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP:   /1e1x3i7cpe/skrytka

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pllink otwiera się w nowym oknie

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Łańcucie: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Łańcucie (kliknij)

Link do katalogu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie na platformie ePUAP

  • Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  • Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Dla  wybranych spraw realizowanych przez Wydział Komunikacji została utworzona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca. Skrzynka jest dostępna pod adresem https://www.esp.pwpw.pl Za jej pomocą można załatwić w całości lub częściowo typowe sprawy Wydziału Komunikacji. Do skorzystania ze skrzynki podawczej PWPW niezbędne jest zarejestrowanie się w systemie na podanej stronie oraz posiadanie Profilu Zaufanego (Profil Zaufany można potwierdzić w budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie, pok nr 3 - Biuro obsługi rady powiatu lub w Urzędzie Skarbowym w Łańcucie).