W rozwinęciu menu znajdują się informacje o współpracy, jaką Powiat Łańcucki podejmuje  z krajowymi  oraz zagranicznymi partnerami.