Starostwo Powiatowe w Łańcucie

Starostwo Powiatowe w Łańcucie jest jednostką organizacyjną powiatu, urzędem - siedzibą starosty i władz administracyjnych powiatu. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego.