Kontakty

POWIAT ŁAŃCUCKI

Dane teleadresowe urzędu:
Ulica i nr budynku ul. Mickiewicza 2
Kod pocztowy 37-100 Łańcut
Telefon +48 17 225 7000  +48 17 225 6971
fax +48 17 225 6970
Adres e-mail biuro@powiatlancut.pl
Adres strony www www.powiatlancut.pl
Adres strony BIP www.powiat-lancut.itl.pl/bip/
Adres komunikatora gadu-gadu SP Łańcut
Adres komunikatora Skype Mój stan
NIP Starostwa Powiatowego 815-15-24-509
NIP Powiatu Łańcuckiego 815-16-32-564
Regon Starostwa Powiatowego 690-587-189
Regon Powiatu Łańcuckiego 690-581-376
Godziny pracy urzędu 7:00 – 15:00
Starosta Łańcucki
Imię i nazwisko Adam Krzysztoń
Telefon +48 17 225 7000 Centrex 111
e-mail starosta@powiatlancut.pl
nr pokoju ul. Mickiewicza 2, Budynek A, pokój 102
Wicestarosta Łańcucki
Imię i nazwisko Barbara Pilawa-Kraus
Telefon +48 17 225 6971 Centrex 101
e-mail wicestarosta@powiatlancut.pl
nr pokoju ul. Mickiewicza 2, Budynek A, pokój 103
Skarbnik Powiatu Łańcuckiego
Imię i nazwisko Stanisław Barnat
Telefon +48 17225 6965 Centrex 215
e-mail stanisław.barnat@powiatlancut.pl
nr pokoju ul. Mickiewicza 2, Budynek A, pokój 207
Sekretarz Powiatu Łańcuckiego
Imię i nazwisko Robert Kochman
Telefon +48 17 225 6860 wew. 120
e-mail r.kochman@powiatlancut.pl
nr pokoju ul. Mickiewicza 2, Budynek A, pokój 1
Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego
Imię i nazwisko Marek Uberman
Telefon +48 609113071  
nr pokoju ul. Mickiewicza 2, Budynek A, pokój 1

Wydziały Starostwa Powiatowego w Łańcucie

1
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Organizacyjny
Naczelnik
Prowadzi sprawy dotyczące skarg i wniosków, przeprowadza procedury zamówień publicznych.
Telefon +48 17 225 0149 Centrex 281
e-mail danuta.ozga@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A, pokój 2
2
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Organizacyjny
Biuro obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Telefon +48 17 225 6981 Centrex 121
e-mail renata.czechowicz@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A, pokój 3
3
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Organizacyjny
Kancelaria Ogólna
Przyjmuje i wysyła korespondencję oraz udziela informacji o powiatowej administracji.
Telefon +48 17 225 0148 Centrex 282
e-mail biuro@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek, A pokój 3
4
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Organizacyjny
Stanowisko ds. Pracowniczych
Prowadzi sprawy kadrowe Starostwa Powiatowego w Łańcucie
i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
Telefon +48 17 225 6997 Centrex 102
e-mail barbara.pelc@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A, pokój 101
5
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Finansowo-Budżetowy
Prowadzi obsługę budżetu Powiatu Łańcuckiego i finansowo – księgową Starostwa, nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez powiatowe jednostki organizacyjne.
Telefon +48 17 225 6965,  +48 17 225 6963 Centrex 213, 244
e-mail finanse@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A, pokoje 208, 209, 210
6
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Komunikacji
Naczelnik
Prowadzi sprawy związane z wydawaniem i cofaniem upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów oraz z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Telefon +48 17 225 5540  fax 17 225 81 87 Centrex 271
e-mail damian.szubart@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A, hol na parterze
7
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Komunikacji
Prowadzi m.in. sprawy z zakresu krajowego transportu osób i rzeczy oraz związane z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców.
Telefon +48 17 225 6962 rejestracja pojazdów, Centrex 212
Telefon +48 17 225 6968 wydawanie praw jazdy Centrex 218
e-mail komunikacja@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A, hol na parterze
8
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Biuro Radców Prawnych
Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Starosty, Zarządu i Rady Powiatu.
Telefon +48 17 225 0273 Centrex 291
e-mail marcinstarostwo@gmail.com
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A, pokój 205
9
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Telefon +48 17 225 7797 Centrex  274
e-mail kamila.prajs@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A pokój 109
10
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Telefon +48 17 225 6982 Centrex 122
e-mail mieczyslaw.rejman@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A pokój 108
11
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Obsługa powiatowej mapy numerycznej.
Telefon +48 17 225 8676 Centrex 285
e-mail marek.pruchnik@powiat-lancut.com.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A pokoje 203, 204
12
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik
Geodeta Powiatowy
Telefon +48 17 224 0009 Centrex  288
e-mail drozdz.bogdan@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Piłsudskiego 9, budynek C pokój 40
13
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Prowadzi ewidencję nieruchomości i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wywłaszczaniem nieruchomości oraz ochronę gruntów rolnych.
Telefon +48 17 225 6961, +48 17 225 0115 Centrex 211 i 115
e-mail geodezja@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Piłsudskiego 9, budynek C pokoje 39, 39a, 41, 42
14
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Architektury i Budownictwa
Prowadzi sprawy przypisane do właściwości starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej nie zastrzeżone dla innych organów.
Telefon +48 17 225 6994, +48 17 225 6960 Centrex 264 i 210
e-mail budownictwo@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Piłsudskiego 9, budynek C pokoje 43, 44, 45, 46, 48, 49
15
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Prowadzi sprawy szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i artystycznych, a także kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki, ochrony zdrowia oraz zadania wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Telefon +48 17 225 6980 Centrex 276
e-mail oswiata@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Piłsudskiego 9, budynek C pokoje 47, 50, 51, 52
16
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Stanowisko ds. nadzoru nad stowarzyszeniami
Telefon +48 17 225 6980 Centrex 276
e-mail robert.szajnar@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Piłsudskiego 9, budynek C pokój 53
17
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych
Prowadzi sprawy pozyskiwania środków pomocowych, przygotowywaniem wniosków, nadzorem nad realizacją i rozliczeniem projektów. Stypendia unijne i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Telefon +48 17 225 6999 Centrex 100
e-mail jozef.fajger@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 3, w I LO parter, pokój 2 
18
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych
Stanowisko ds. promocji Powiatu Łańcuckiego
Telefon +48 17 225 7024 Centrex 277
e-mail anna.swierk@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 8, budynek D pokój 1
19
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Środowiska i Rolnictwa
Prowadzi sprawy wynikające z prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa oraz produkcji rolnej.
Telefon +48 17 225 6964,   +48 17 225 6966 Centrex 214 i 219
e-mail jadwiga.kochman@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 8, budynek D pokoje 3 i 4
20
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Łańcuckiego
i Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów. Biuro rzeczy znalezionych.
Telefon +48 17 225 0156 Centrex 269
e-mail krzysztof.ozga@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 8, budynek D pokój 2
21
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Wydział Informatyki
Zapewnia obsługę informatyczną oraz łączność telefoniczną Starostwa.
Telefon +48 17 225 6996 Centrex 266
e-mail robert.bejster@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 2, budynek A pokój 206
22
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Biuro ds. Kontroli i Audytu
Prowadzi sprawy kontroli finansowej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz kontroli zarządczej.
Telefon +48 17 225 0155 Centrex 280
e-mail slawomir.rejman@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Mickiewicza 8, budynek D parter
23
Nazwa wydziału /referatu/samodz. stanowiska i opis czym się zajmuje, jakie sprawy można w nim załatwić Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie
Biuro ds. Pionu Ochrony, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Telefon +48 17 225 3177 fax +48 17 225 8274 Centrex 286
e-mail edyta.urban@powiatlancut.pl
Nr pokoju ul. Grunwaldzka 68, budynek Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie

Powiatowe jednostki organizacyjne

1
Nazwa jednostki I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
Telefon +48 17 225 2961 Centrex 257
Adres e-mail dyrektor@lo-lancut.pl
Adres strony www www.lo-lancut.pl
Adres ul. Mickiewicza 3,  37- 100 Łańcut
2
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie
Telefon +48 17 225 2826, +48 17 225 3674 Centrex 252 i 220
Adres e-mail 2lolancut@wp.pl
Adres strony www www.2lolancut.pl
Adres ul. Grunwaldzka 11, 37- 100 Łańcut
3
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie
Telefon +48 17 225 2582, fax +48 17 225 0163 Centrex 253
Adres e-mail sekretariat@zs2lancut.pl
Adres strony www www.zs2lancut.pl
Adres ul. Podzwierzyniec 41, 37- 100 Łańcut
4
Nazwa jednostki Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie
Telefon +48 17 225 4080,  fax +48 17 225 2174 Centrex  255
Adres e-mail zszlancut@poczta.onet.pl
Adres strony www www.zsn3lancut.pl
Adres ul. Farna 10, 37- 100 Łańcut 
5
Nazwa jednostki Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie
Telefon +48 17 225 2286, fax +48 17 225 6893 Centrex  254
Adres e-mail zstlancut@oswiata.org.pl
Adres strony www www.zstlancut.pl
Adres ul. Armii Krajowej 51, 37- 100 Łańcut
6
Nazwa jednostki Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej
im. Felicjana Dierżanowskiego w Łańcucie
Telefon +48 17 225 2716 Centrex  brak
Adres e-mail pckpiez@interia.pl
Adres strony www www.pckpiez-lancut.pl
Adres ul. Armii Krajowej 51 a, 37 - 100 Łańcut
7
Nazwa jednostki  
Telefon   Centrex brak
Adres e-mail  
Adres strony www  
Adres  
8
Nazwa jednostki  
Telefon   Centrex brak
Adres e-mail  
Adres strony www  
Adres  
9
Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie
Telefon +48 17 225 3307 Centrex 273
Adres e-mail ppplancut@neostrada.pl
Adres ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
10
Nazwa jednostki Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie (dawniej Bursa Szkolna)
Telefon / fax +48 17 225 6934 Centrex  272
Adres e-mail bursa@bursa.itl.pl
Adres strony www www.bursa.itl.pl
Adres ul. Armii Krajowej 51D, 37-100 Łańcut
11
Nazwa jednostki  
Telefon   Centrex brak
Adres e-mail  
Adres  
12
Nazwa jednostki "Centrum Medyczne w Łańcucie" Spółka z o.o.
Telefon +48 17 224 0100,  +48 17 225 6989, Centrex 258
Adres e-mail sekretariat@cm-lancut.pl
Adres strony www www.cm-lancut.pl
Adres ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut
13
Nazwa jednostki "Centrum Medyczne w Łańcucie" Spółka z o.o.
Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łańcucie
Telefon +48 17 225 0141 nr alarmowe 112  i  999
Adres ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut
14
Nazwa jednostki "Centrum Medyczne w Łańcucie" Spółka z o.o.
Pogotowie Ratunkowe
Telefon +48 17 225 8274,  +48 17 225 8275, Centrex 278 i 279
Adres ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut
15
Nazwa jednostki "Centrum Medyczne w Łańcucie" Spółka z o.o.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Władysława Kluza w Handzlówce
Telefon +48 17 224 0100, +48 17 226 4123  
Adres 37-123 Handzlówka 262
16
Nazwa jednostki Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie
Telefon / fax +48 17 225 3356,  +48 17 225 6995 Centrex 265
Adres e-mail dpslancut@op.pl
Adres ul. Piłsudskiego 72, 37-100 Łańcut
17
Nazwa jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
Telefon +48 17 225 6969, +48 17 225 5697, +48 17 225 8028 Centrex 251,  290  295
Adres e-mail pcprwlancut@poczta.onet.pl
Adres strony www www.pcpr-lancut.pl
Adres ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut
18
Nazwa jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie
Telefon +48 17 225 8351 i +48 17 225 8774 Centrex 284 i 294
Adres ul. Piłsudskiego 70/3, 37-100 Łańcut
19
Nazwa jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Rakszawie
Telefon +48 17 224 9360, Centrex brak
Adres 37-111 Rakszawa 325 C
20
Nazwa jednostki Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie
Telefon +48 17 225 6948 i +48 17 225 4436 Centrex 270
Adres e-mail pzolancut@op.pl
Adres ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut
21
Nazwa jednostki Placówka Rodzinna w Soninie im. ks. Jana Wojtowicza
Telefon +48 17 224 1555 Centrex 238
Adres e-mail placowka.rodzinna.sonina@neostrada.pl
Adres 37-100 Łańcut, Sonina 350a
22
Nazwa jednostki Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Telefon +48 17 225 2776, +48 17 255 9131, +48 17 225 7409 Centrex 275
Adres e-mail rzla@praca.gov.pl
Adres strony www www.pup-lancut.pl
Adres ul. Piłsudskiego 9,  37-100 Łańcut
23
Nazwa jednostki Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
Telefon +48 17 225 7448, +48 17 225 2137 Centrex 250 i 287
Adres e-mail lancutzdp@poczta.onet.pl
Adres ul. Grunwaldzka 68, ul. Polna 3b, 37-100 Łańcut

Powiatowe służby, inspekcje i straże

1
Nazwa jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie
Telefon +48 17 225 4606, +48 17 225 4607 +48 17 225 6993 Centrex 263 nr alarmowy 998
Adres e-mail kplancut@podkarpacie.straz.pl
Adres strony www www.kplancut.ires.pl
Adres ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut
2
Nazwa jednostki Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Telefon +48 17 249 0310, +48 17 249 0319, +48 17 249 0305 nr alarmowy 997
Adres e-mail lancut@podkarpacka.policja.gov.pl
Adres strony www www.bip.lancut.kpp.policja.gov.pl
Adres Pl. Sobieskiego 19, 37-100 Łańcut
3
Nazwa jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie
Telefon +48 17 225 6967 Centrex 217
Adres e-mail pinb_lancut@o2.pl
Adres strony www www.pinblancut.prv.pl
Adres ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut
4
Nazwa jednostki Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łańcucie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie
Telefon +48 17 225 3006, +48 17 225 0070, +48 603 377 132 Centrex brak
Adres e-mail psse.lancut@pis.gov.pl
Adres strony www www.psselancut.pl
Adres ul. Mickiewicza 6,  37-100 Łańcut
5
Nazwa jednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łańcucie
Telefon +48 17 225 5628, +48 17 225 8655, +48 604 257 748 Centrex brak
Adres e-mail lancut.piw@wetgiw.gov.pl
Adres strony www www.piwlancut.mojbip.pl
Adres ul. Cetnarskiego 31, 37-100 Łańcut