• Nowa hala na nowy rok szkolny

  Już od nowego roku szkolnego 2018/2019 uczniowie powiatowych szkół będą korzystać z nowoczesnej hali sportowej. Jej uroczyste otwarcie planowane jest w poniedziałek 3.09.2018 r., właśnie wtedy w Łańcucie będzie wojewódzka inauguracja roku szkolnego. W roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na wniosek Starosty Łańcuckiego Adama Krzysztonia, 26 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu Łańcuckiego nadał powiatowej hali sportowej ZST w Łańcucie nazwę Powiatowa Hala Sportowa im. Józefa Witka.
  29-08-2018
 • Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim

  Powiat Łańcucki w drodze ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie konkursu otrzymał środki na realizację projektu pn.: „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie...
  29-08-2018
 • Powiat Łańcucki wspiera rozwój uczniów i nauczycieli szkół zawodowych

  Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego to główny cel realizowanego od 2016 r. przez Powiat Łańcucki projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
  29-08-2018