• Środki na walkę z COVID-19 - Grant NFZ

    Powiat Łańcucki - Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie realizował projekt w związku z pozyskaniem dofinansowania z ogłoszonego na stronie internetowej www.nfz.gov.pl w dniu 6 maja 2021 r. Zarządzenia Nr 85/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
    17-06-2021

Przedział czasu: