Dodatkowe środki na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łańcucie

16-02-2024

W dniu 2 lutego 2024 roku Powiat Łańcucki podpisał z Ministrem Sportu i Turystyki umowę nr 2024/0026/0189/SubA/DIS/SP/23 o dofinasowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespołach  Szkół nr 1 i 3 w Łańcucie”.
Podpisanie umowy i pozyskanie nowych środków w wysokości 6 mln. zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, pozwoli na dokończenie budowy hali sportowej oraz oddanie jej do użytkowania uczniów w roku szkolnym 2025 – 2026.
W chwili obecnej dzięki pozyskaniu nowych środków budżet zadania wynosi 27 115 338,28 zł co pozwoli na wybudowanie nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego i oświatowego przy Zespole Szkól Nr 1 i Zespole Szkól Nr 3 w Łańcucie. Realizacja inwestycji oprócz otrzymanego wsparcia w wysokości 6 mln. zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki jest również dofinansowana w wysokości 11 999 700,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powstały budynek sportowo-dydaktyczny (sala gimnastyczna, siłownia, 3 sale lekcyjne, pokoje trenerów, pokój nauczycielski, szatnie, łazienki, pomieszczenia gospodarcze) będzie miał parametry:
Powierzchnia zabudowy:                        1591,40 m2
Powierzchnia użytkowa:                        2277,88 m²
Kubatura budynku:                            do 19683,00 m3
Ilość kondygnacji podziemnych              2 szt.
Ilość kondygnacji nadziemnych              2 szt.
Powierzchnia Sali sportowej                  1 072,62 m2 
W budynku będą realizowane zajęcia sportowe dla około 1 056 uczniów ZS Nr 1 i ZS Nr 3.