• Realizacja zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

  Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawne, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.
  18-01-2021
 • Przebudowa drogi powiatowej w Łańcucie ul. Wyszyńskiego i ul. Żeromskiego

  W latach 2019-2020 Powiat Łańcucki zrealizował projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1537R w km 0+016-1+448,4 ul. Wyszyńskiego i Żeromskiego w Łańcucie”, na który pozyskał dofinansowanie Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych. W ramach tego zadania został przebudowany odcinek drogi powiatowej (ul. Wyszyńskiego i ul. Żeromskiego) o długości 1,43 km i chodnik o łącznej długości ponad 2 km. Całkowita wartość inwestycji to kwota 3 297 310,35 zł, czego dofinansowanie ...
  31-12-2020
 • Przebudowa dróg powiatowych w Białobrzegach

  W 2020 r. Powiat Łańcucki zrealizował projekt pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1515R i 1275R w gminie Białobrzegi”. W ramach tego zadania zostały przebudowane dwa odcinki dróg powiatowych o długości 2,757 km i chodniki o łącznej długości 2,527 km. Całkowita wartość inwestycji to kwota 3 297 539,58 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 2 308 277,00 zł.
  30-12-2020
 • Odbudowa drogi powiatowej Husów-Tarnawka

  W dniach 26-27 czerwca 2020 r. południowej części powiatu łańcuckiego w skutek nawalnych opadów deszczu wystąpiło zjawisko tzw. „powodzi błyskawicznej”. W wyniku tej klęski żywiołowej w ciągu krótkiego czasu zniszczeniu uległa m.in. droga powiatowa w Tarnawce, odcinając mieszkańców od głównych ciągów komunikacyjnych i uniemożliwiając transport samochodowy. Powiat Łańcucki pozyskał środki z Państwowego Funduszu Celowego Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych i zrealizował inwestycję...
  23-12-2020
 • Starostwo bez barier

  Dostosowując do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w wyremontowanym, zabytkowym budynku w siedzibie Starosty Łańcuckiego przy ul. Mickiewicza 2, zakupiono schodołaz gąsienicowy PTR 160 Levicare i wózek inwalidzki ręczny. Urządzenie to umożliwia bezpieczne pokonywanie barier architektonicznych, takich jak schody. W dwukondygnacyjnym budynku głównym Starostwa jest aż 62 stopnie do pokonania...
  23-12-2020