ePUAP tj. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ePUAP tj. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. W skrócie - jest to strona internetowa (www.epuap.gov.pl) dzięki której można załatwiać sprawy urzędowe on-line. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Urzędy, sądy, jednostki publiczne udostępniają na ePUAPie swoje usługi, a obywatele mogą realizować je w dowolnym miejscu i dowolnym czasie.

Aby w pełni korzystać z możliwości platformy ePUAP należy uzyskać Profil Zaufany. Profil zaufany to bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości przy załatwianiu usług administracyjnych przez Internet. Umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Aby uzyskać Profil zaufany należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl, zarejestrować się (założyć konto użytkownika na platformie ePUAP), przesłać wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej i wraz z dokumentem tożsamości udać się do najbliższego punktu potwierdzającego profile zaufane.

W Łańcucie funkcjonują dwa punkty potwierdzające profil zaufany ePUAP:

  • w budynku A Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2, w pokoju nr 3 – Biurze obsługi rady powiatu i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00,
  • w budynku A Urzędu Skarbowego w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 11, w pokoju nr 6 i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Za pośrednictwem platformy ePUAP każdy może złożyć pismo do urzędu w formie elktronicznej bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Odbywa się to z wykorzystaniem narzędzia nazwanego: Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Pisma mogą składać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu), albo profil zaufany na platformie ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza starostwa została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl pod adresem: /1e1x3i7cpe/skrytka

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Łańcucie: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Łańcucie (kliknij)

W ramach projektu "Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP - Powiat Łańcucki"  został utworzony jeden stacjonarny punkt potwierdzania profilu zaufanego zlokalizowany w budynku A Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2, w pokoju nr 3 – Biurze obsługi rady powiatu i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji. 

Dla  wybranych spraw realizowanych przez Wydział Komunikacji została utworzona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca. Skrzynka jest dostępna pod adresem https://www.esp.pwpw.pl Za jej pomocą można załatwić w całości lub częściowo typowe sprawy Wydziału Komunikacji. Do skorzystania ze skrzynki podawczej PWPW niezbędne jest zarejestrowanie się w systemie na podanej stronie oraz posiadanie Profilu Zaufanego (Profil Zaufany można potwierdzić w budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie, pok nr 3 - Biuro obsługi rady powiatu lub w Urzędzie Skarbowym w Łańcucie).