Miasto Jászapáti na Węgrzech

Współpraca z miastem Jászapáti na Węgrzech prowadzona jest w zakresie:

 • popularyzacji informacji o Powiecie Łańcuckim na Węgrzech i o mieście Jászapáti w Polsce,
 • współpracy między szkołami podstawowymi i ponadgimnazjalnymi, wymiany dzieci i młodzieży,
 • współpracy pracowników i mieszkańców Zespołu Instytucji Socjalnych w Jászapáti i Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie,
 • współpracy twórców kultury a w szczególności garncarzy i ceramików,
 • wymiany w dziedzinie turystyki i sportu,
 • bezpośrednie kontakty osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • inne płaszczyzny, które mogą przynieść pozytywne efekty dla obu stron.

Realizując zapisy porozumienia o partnerstwie z  3 maja 2002 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Miastem Jászapáti, prowadzona jest systematyczna współpraca pomiędzy oboma samorządami.
Współpraca prowadzona jest  pomiędzy szkołami zarówno szczebla podstawowego jak i gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi.

Powiat Stryjski na Ukrainie

Współpraca z powiatem Stryjskim na Ukrainie w zakresie:

wymiany doświadczeń socjalnych, kulturalnych, sportowych, oświatowych i gospodarczych, w szczególności:

 • działalność socjalna
 • gospodarka komunalna, budownictwo, utrzymanie dróg,
 • oświata i kultura
 • sport, turystyka, wypoczynek
 • ochrona zabytów hispotycznych
 • pomoc lokalnym inicjatywom gospodarczym, turystycznym, sportowym

Powiat Saarpfalz w Niemczech

Współpraca z powiatem Saarpfalz prowadzona jest w zakresie:

 • administracji
 • edukacji
 • wymiany młodzieży
 • opieki zdrowotnej
 • rozwoju gospodarczego i regionalnego
 • ochrony dziedzictwa przyrodniczego i klimatu
 • ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego i historycznego 
 • turystyki

30 sierpnia 2019 r.  został uroczyście podpisany list intencyjny w sprawie polsko-niemieckiego partnerstwa Powiatu Łańcuckiego oraz Powiatu Saarpfalz z Kraju Saary. List intencyjny podpisali Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki oraz dr Theophil Gallo Starosta Saarpfalz. 
W dniu 28 sierpnia 2019 r. Rada Powiatu Łańcuckiego przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Powiatem Saarpfalz.