Wydział Środowiska i Rolnictwa

Wydział Środowiska i Rolnictwa

 

ul. Mickiewicza 8, 37-100 Łańcut, pokój nr 3 i 4, I piętro

tel. 17 225 69 66, 17 225 69 64

e-mail:

mgr inż. Jadwiga KOCHMAN
NACZELNIK WYDZIAŁU

- stanowisko ds. geologicznych i gospodarki odpadami

mgr inż. Marian MACHOWSKI
Główny Specjalista

- stanowisko ds. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i wibracjami, wydawania pozwoleń zintegrowanych

mgr inż. Monika ZUBA-KUMEK
Inspektor

- stanowisko ds. spółek wodnych, rolnictwa i rybactwa, ochrony przyrody

mgr inż. Piotr WŁADYKA
Inspektor

- stanowisko ds. geologicznych i rekultywacji terenów, leśnictwa i łowiectwa