Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji

Naczelnik Wydziału - mgr Damian SZUBART

ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut,

parter, wejście od strony dziedzińca

Naczelnik Wydziału: tel. 17 225 55 40  

Rejestracja pojazdów: 17 225 69 62

Prawa jazdy: 17 225 69 68

Transport: 17 225 69 87

Fax: 17 225 81 87

e-mail:

 

Zakres obowiązków:

    Uprawnienia do kierowania pojazdami:

wydawanie praw jazdy;
wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
wydawanie praw jazdy po zatrzymaniu dokumentu;
wydawanie wtórników praw jazdy.

Rejestracja pojazdów:

rejestracja pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep;

czasowa rejestracja pojazdów z urzędu;

dokonywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów o zastawie rejestrowym;

wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych;

wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu numerów na nadwoziach, podwoziach, silnikach;

wydawanie w drodze decyzji zgody na wykonywanie tabliczek znamionowych zastępczych;

rejestrowanie i wyrejestrowywanie motorowerów;

czasowa rejestracja pojazdów na wniosek strony;

dokonywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów o zmianach konstrukcyjnych pojazdów;

wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organ kontroli;

dokonywanie wyrejestrowywania pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i przyczep;

potwierdzanie zgodności danych.

Stacje kontroli pojazdów:

sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

rejestr stacji kontroli pojazdów;

wydawanie uprawnień dla diagnostów.

Szkolenie kierowców:

rejestr szkół nauki jazdy;

prowadzenie ewidencji instruktorów;

sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców.

Transport:

wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,

wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze wykraczającym poza granice jednej gminy (nie wykraczającym poza granice jednego powiatu).