Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Powiatu - Agata SOŃSKA

Skarbnik Powiatu pełni jednocześnie funkcję naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego.

ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, II piętro, tel. 17 225 69 65

e-mail:

 

Wydział realizuje następujące zadania:

1) związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu;

2) zapewnia obsługę finansowo - księgową budżetu Powiatu;

3) zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa oraz powiatowych funduszy;

4) organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez powiatowe jednostki organizacyjne;

5) sporządza sprawozdania zbiorcze z realizacji budżetu.