Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

mgr Krzysztof OZGA 

ul. Piłsudskiego 11 A (w budynku E starostwa), 37-100 Łańcut, I piętro,

tel. 17 225 01 56

 

Rzecznik przyjmuje strony:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-15.00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje następujące zadania:

1) zapewnienia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów;

2) składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziała z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

6) występuje w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jako oskarżyciel publiczny.

strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów