Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Piłsudskiego 9A
37-100 Łańcut,
Budynek C, II piętro, pokój nr 43, 44, 45, 46, 49, 52
tel. 17 225 69 60
e-mail: budownictwo@powiatlancut.pl

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łańcucie realizuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przypisane ustawą Prawo budowlane należące do kompetencji Starosty Łańcuckiego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (kliknij)

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Małgorzata SOBEK
pok. 44 

Zastępca Naczelnika Wydziału
mgr inż. Dominik ŚWIĄTONIOWSKI
pok. 46 

Informacja ogólna, sprawy administracyjno-biurowe:
tel.:  17 225 69 60
pok. 55

Zgłoszenia budów i wykonania robót budowlanych, rozbiórka obiektów budowlanych, ostateczność decyzji administracyjnych, dzienniki budowy:
Gmina: Łańcut, Markowa, Żołynia, Białobrzegi
tel.:17 225 82 75, 178 512 222
pok. 43

Miasto Łańcut, Gmina: Czarna, Rakszawa
tel.:17 225 69 94, 17 512 227
pok. 52

Pozwolenia na budowę, zaświadczenia o samodzielności lokali, odstępstwa:
Miasto Łańcut, Gmina: Łańcut, Markowa, Czarna, Rakszawa, Żołynia, Białobrzegi
tel.:178 512 224, 178 512 225
pok. 45, 46