Biuro Radców Prawnych

Biuro Radców Prawnych

Koordynator - mgr Marcin Mazur

ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, I piętro

tel. 17 225 02 73

Do zadań Radców Prawnych należy w szczególności:

1) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Starosty, Zarządu i Rady Powiatu;

2) udzielanie pomocy wydziałom w opracowywaniu aktów prawnych;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych;

4) opiniowanie projektów umów i porozumień;

5) występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego;

6) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.