Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

 

Naczelnik Wydziału - mgr Danuta OZGA

ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, pokój nr 2

tel. 17 225 01 49,  e-mail:

 

Wydział realizuje następujące zadania:

  • ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, pokój nr 3, tel. 17 225 01 48

1)      prowadzenie kancelarii ogólnej (przyjmowanie pism i wniosków);

2)      archiwum zakładowe;

  • ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, pokój nr 3, tel. 17 225 69 81

3)      obsługa posiedzeń Zarządu;

4)      obsługa Rady Powiatu i jej komisji;

5)      potwierdzanie profili zaufanych ePUAP;

  • ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, tel. 17 225 01 49

6)      prowadzenie zamówień publicznych;

7)      skargi i wnioski;

  • ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, I piętro,

      tel. 17 225 70 00,  17 225 69 71, fax 17 225 69 70

8)      prowadzenie sekretariatu Starostwa;

  • ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut, II piętro, tel. 17 225 69 97

9)   sprawy kadrowe i szkolenia pracowników;

10)  sprawy oświadczeń majątkowych;