Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

 

Naczelnik Wydziału - mgr Krzysztof OZGA

ul. Piłsudskiego 11 A (w budynku E starostwa), 37-100 Łańcut, I piętro, tel. 17 225 01 56

e-mail:

 

Wydział realizuje następujące zadania:

1) gospodarka powiatowym zasobem nieruchomości;

2) administrowanie majątkiem Starostwa;

3) sprawy inwestycji i kosztorysów;

4) łączność telekomunikacyjna;

5) zaopatrzenie, magazynowanie i transport;

6) bieżąca konserwacja i utrzymanie Starostwa.