Współpraca z organizacjami pożytku publicznego

27-07-2022

Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego

Na podstawie art. 3e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Zarząd Powiatu Łańcuckiego na posiedzeniu w dniu 30.08.2022 r. podjął decyzję o przedłożeniu Radzie Powiatu Łańcuckiego wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego. 

Opinie w zakresie projektu należy kierować w terminie do dnia 7 września 2022 r. na adres Starostwa Powiatowego w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 lub na adres e-mail: w tytule wiadomości podając, że dotyczy ona Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego.

Programy współpracy z organizacjami pożytku publicznego

 

KONKURSY

2022 rok

 

Uchwała Nr 462/2022 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.

Ogłoszenie konkursowe: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.

załącznik nr 3 - harmonogram realizacji - do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r

załącznik nr 4 oświadczenie oferenta o braku przesłanek do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.

załącznik nr 5 - wykaz adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.

załącznik nr 6 - klauzula informacyjna do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.

Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2023 r. Uchwała Zarządu Powiatu Łańcuckiego nr 450/2022 z dnia 24 października 2022 r.


2021 rok

Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łańcuckiego w 2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2022 r.

 

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2022 r.

 

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2022 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składane w ramach otawartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2022 roku.

 

2020 rok.

Tryb małych zleceń 

2022 rok

III. Zarząd Powiatu Łańcuckiego na posiedzeniu w dniu 13 maja 2022 r. uznał za celową realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. pn.,,Rozwój zainteresowań i popularyzacja gry w koszykówkę poprzez udział drużyny Rawplug Sokoł lańcut w rozgrywkach I Ligi Koszykówki Mężczyzn". Zadanie będzie realizować PTG Sokół Łańcut z siedzibą w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut. Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do 13 maja 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Łańcucie na załączonym do oferty formularzu uwag.

 

II. Zarząd Powiatu Łańcuckiego na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 r. uznał za celową realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. pn. Podtrzymywanie, pielęgnowanie, upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej poprzez organizację imprez towarzyszących wydarzeniu 100 lecia 10 PSK z Łańcuta. Realizacja: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO STRZELEC J. PIŁSUDSKIEGO "ŁAŃCUCKI STRZELEC" z siedzibą w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51D, 37-100 Łańcut. Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do 22 marca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Łańcucie na załączonym do oferty formularzu uwag.

Pliki do pobrania:

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

formularz uwag

------------------------------------------------------------------------

I. Zarząd Powiatu Łańcuckiego na posiedzeniu w dniu 1 marca 2022 r. uznał za celową realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. pn. „Rozwój zainteresowań sportowych i popularyzacja gry w koszykówkę poprzez udział drużyny Rawlplug Sokół Łańcut w rozgrywkach I Ligi Koszykówki Mężczyzn”. Realizacja: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Łańcucie  z siedzibą w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut. Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do 8 marca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Łańcucie na załączonym do oferty formularzu uwag.

Pliki do pobrania:

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

formularz uwag

 

2021 rok

Zarząd Powiatu Łańcuckiego na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2021 r. uznał za celową realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. pn. "Popularyzacja akrobatyki sportowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Łańcuckiego poprzez współorganizację XIII Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Akrobatyce Sportowej w Łańcucie. Realizacja: Uczniowski Klub Sportowy Akrobata Łańcut z siedzibą w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut. Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do 17 listopada 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Łańcucie na załączonym poniżej formularzu uwag.

Pliki do pobrania:

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

formularz uwag

 

Zarząd Powiatu Łańcuckiego na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2021 r. uznał za celową realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  pn. Rozwój sportów siłowych na terenie Powiatu Łańcuckiego oraz udział zawodników Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zieloni" w zawodach sportowych".

Realizacja: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Zieloni" w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51A, 37-100 Łańcut. Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do 27 lipca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Łańcucie na załączonym do oferty formularzu uwag.

Pliki do pobrania:

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

formularz uwag

 

Zarząd Powiatu Łańcuckiego na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. uznał za celową realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  pn. Rozwój zainteresowań sportowych i popularyzacja gry w koszykówkę poprzez udział drużuny Rawlplug Sokół Łańcut w fazie play-off I Ligi Koszykówki Mężczyzn. Realizacja: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Łańcucie  z siedzibą w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut. Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do 29 kwietnia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Łańcucie na załączonym do oferty formularzu uwag.

Pliki do pobrania:

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego wraz z formularzem uwag

uchwała Zarządu Powiatu Łańcuckiego uznająca realizację zadania za zasadne

 

Zarząd Powiatu Łańcuckiego uznał za celową realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu Łańcuckiego na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 r. uznał za celową realizację zadania publicznego pn. Postprodukcja filmu dokumentalnego Mamalarka. Realizacja: Stowarzyszenie Form Różnych z siedzibą w Łańcucie, ul. Sikorskiego 1/9, 37-100 Łańcut. Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do 29 kwietnia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Łańcucie na załączonym do oferty formularzu uwag.

Pliki do pobrania:
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego wraz z formularzem uwag