Informacje dla osób niepełnosprawnych

Orzeczenie o niepełnosprawności:

1. orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia

- instytucja do załatwienia sprawy:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności
Łańcut; ul. Piłsudskiego 70/5, pok. 2, tel.: 017/225 69 48
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00
                     wtorek - piątek 7.00 - 15.00
- potrzebne dokumenty:
    wniosek
    zaświadczenie lekarskie
    dowody leczenia (Xero potwierdzone za zgodność z oryginałem)

2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia

- instytucja do załatwienia sprawy:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności
Łańcut; ul. Piłsudskiego 70/5, pok. 2, tel.: 017/225 69 48
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00
                     wtorek - piątek 7.00 - 15.00
- potrzebne dokumenty:
    wniosek
    zaświadczenie lekarskie
    dowody leczenia (Xero potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Obowiązujące druki w celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby przed 16-tym rokiem życia

Obowiązujące druki w celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby po 16-tym rokiem życia


Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych:

- instytucja do załatwienia sprawy:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawności
Łańcut; ul. Piłsudskiego 70/5, pok. 2, tel.: 017/225 69 48
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00
                     wtorek - piątek 7.00 - 15.00
-
potrzebne dokumenty:
     
ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
     1 zdjęcie
     25 zł.


 Refundacja ze środków PFRON: 

 1) dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

    - potrzebne dokumenty:
          
ważne orzeczenie o niepełnosprawności
        wniosek

2) dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych

    - potrzebne dokumenty:
           
ważne orzeczenie o niepełnosprawności
         wniosek

3) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się

    - potrzebne dokumenty:
           
ważne orzeczenie o niepełnosprawności
         wniosek bariery architektoniczne
         wniosek bariery w komunikowaniu się i techniczne

 


 Do Domów Pomocy Społecznej: 

 - instytucja do załatwienia sprawy:
     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie
     Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach Powiatu Łańcuckiego (w zależności od miejsca zamieszkania)
-
potrzebne dokumenty:
           
zaświadczenie o stanie zdrowia

       


  Środowiskowy Dom Samopomocy:

1) rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi


 - instytucja do załatwienia sprawy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Łańcut; ul. Piłsudskiego 70/5 pok. 5, tel.: 017/ 225 69 69
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00
                     wtorek - piątek 7.00 - 15.00
 -
potrzebne dokumenty:
      orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
      zaświadczenie lekarza specjalisty
      wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy


  Warsztat Terapii Zajęciowej - Białobrzegi:

1) rehabilitacja społeczna osób z upośledzeniem umysłowym


 - instytucja do załatwienia sprawy:
Warsztat Terapii Zajęciowej
37-114 Białobrzegi 400A, tel.: 224 59 40
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
 -
potrzebne dokumenty:
      orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z wpisem o onieczności korzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej)
      wniosek o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej