Dyżury aptek

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego na rok 2021 - do pobrania.

Zmiana rozkładu pracy aptek - uchwała z dnia 28 kwietnia 2021 r. - do pobrania

Informacje o krótkotrwałym zmianie czasu pracy aptek:

W dniach 14-18.06.2021r. będą skrócone godziny pracy: 

Apteki Przyjaznej Dla Pacjenta

37-122 Albigowa 1054a

17 225 00 33

od 8.00 do 17.00

 

Rozprzestrzeniająca się epidemia SARS-CoV-2 spowodowała znaczny wzrost obciążenia dla wszystkich zawodów medycznych, do których zaliczają się również farmaceuci. W polskim systemie ochrony zdrowia apteki są często pierwszym miejscem, do którego zgłaszają się pacjenci w celu uzyskania porady i leków stosowanych w przeziębieniach. Jednocześnie w celu opanowania epidemii wprowadzone zostało szereg rozwiązań administracyjnych, m.in. prawo do opieki dla dzieci do lat 8, obowiązkową kwarantannę, czy ograniczenia w przemieszczaniu się. Wszystkie osoby, u których występują objawy tożsame z COVID-19, nie powinny stawiać się w miejscu pracy, zwłaszcza, jeśli jest to placówka ochrony zdrowia taka jak apteka

Sytuacja ta sprawia, że apteki borykają się z bardzo poważnymi problemami kadrowymi, które uniemożliwiają ich pracę w standardowych godzinach. Kluczową osobą w aptece jest farmaceuta (magister farmacji), który jest uprawniony do realizacji wszystkich usług farmaceutycznych i bez którego apteka nie może pozostawać otwarta.

W chwili obecnej wiele aptek zgłasza konieczność skrócenia godzin pracy, co wynika z braku możliwości zapewnienia właściwej obsady fachowej. Informacje o skróceniu godzin pracy przesyłane są do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, który udostępnia je na swojej stronie internetowej:  http://www.rzeszow.wif.gov.pl/