Правила обслуговування громадян України у відділі комунікації в м. Ланьцут

Правила обслуговування громадян України у відділі комунікації в м. Ланьцут

Приймання сторін виключно після попередньої реєстрації в Інтернеті http://komunikacja.powiatlancut.pl/

або по телефону за номером 172256962

(одна справа - одна реєстрація)

Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Uchodźców z Ukrainy

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT ŁAŃCUCKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi ono także EDUKACJĘ PRAWNĄ (również dla Uchodźców z Ukrainy), która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zachęcamy do śledzenia profilu organizacji na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty
o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym
w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Dodatkowo dla Uchodźców z Ukrainy został przygotowany: