Bieżąca działalność Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego

10-04-2024

Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały NR XXXVIII/278/2022 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania Mlodziezowe Rady Powiatu Łańcuckiego 

Młodzieżwoa Liga E-sportowa Powiatu Łańcuckiego - wywiady 

Młodzieżowa Rada Powiatu Łańcuckiego realizowała projekt pn. ,,Młodzieżowa Liga e-sportowa Powiatu Łańcuckiego”.  Jednym z rezultatów projektu było przeprowadzenie wywiadów z z członkami Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego oraz wolontariuszami zaangażowanymi w realizację ww. projektu. (Link do wywiadów)

Młodzieżowa Liga E-sportowa Powiatu Łańcuckiego realizowana jest w ramach Projektu ,,” realizowanego przez Fundację Misji Obywatelskiej z siedzibą w Ropie, finansowanego, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022 – 2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

 

Uchwała NR I/1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego

Uchwała NR I/2/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego

Uchwała NR I/3/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego

Obwieszczenie o zwołaniu II Sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego

Uchwała Nr II/1/2023 Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie w sprawie wskazania kandydata na opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego

Uchwała Nr II/2/2023 Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie w sprawie podjęcia inicjatywy przedłożenia projektu Programu ,,Zdrowa woda” autorstwa Radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego – Wiktora Chmielarza

Obwieszczenie o zwołaniu III Sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego 

Uchwała Nr III/6/2023 Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na projekt ,,Logo Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego" 

Uchwała Nr III/7/2023 Młodziezowej Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania Patronatu Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego 

Uchwała Nr III/8/2023 Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zgody na udział w Projekcie ,,Przystanek - Czas na Podkarpacką Młodzież!" sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozowju Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2023-2033

Uchwała Nr III/9/2023 Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na ocenianie prac w konkursie na projekt ,,Logo Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego" 

Obwieszczenie o zwołaniu VI Sesji Młodziezowej Rsdy Powiatu Łańcuckiego