• Stopnie Alarmowe CRP

    Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 904 z późn. zm.) określa możliwość wprowadzenia, w przypadku zagrożenia terrorystycznego lub wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym jednego z czterech stopni alarmowych.
    27-10-2017