Obrona cywilna

Z dniem 23 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655, z późn. zm.). Nowa ustawa uchyliła starą ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372, z późn. zm.), która w Dziale IV regulowała problematykę obrony cywilnej. Nowa ustawa nie zawiera takich zapisów, i tym samym, obecnie w Polsce nie ma podstaw prawnych do funkcjonowania obrony cywilnej.