Powiatowe Ćwiczenia z Zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

07-10-2019

W dniach od 3 do 4 października 2019 r. na terenie Powiatu Łańcuckiego zorganizowane i przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Tematem ćwiczeń było: „Realizacja zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i gminy”.

Ćwiczenia podzielone zostały na dwa etapy:

Etap I odbył się w dniu 3 października br. i polegał na przeprowadzeniu, według przyjętego scenariusza i założeń, jednego epizodu ćwiczeń, polegającego na zespołowym, współzależnym podejmowaniu określonych decyzji. Przedsięwzięcie prowadzone było przez Urząd Miasta Łańcuta, Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o. oraz Urząd Gminy w Markowej i Gminny Zakład Komunalny w Markowej przy współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Etap II to ćwiczenie praktyczne zorganizowane w dniu 4 października br. na terenie nowego Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Głównym tematem ćwiczenia było doskonalenie organizacji działań służb ratowniczych, podczas pożarów obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych do przebywania osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Założono, że na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej wentylatorów dochodzi do wybuchu pożaru na poddaszu budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. Drewniana więźba dachowa powoduje szybki rozwój pożaru. Dym i gazy pożarowe gwałtownie rozprzestrzeniają się na pozostałą cześć poddasza oraz częściowo przenikają poprzez instalację wentylacyjną na oddziały szpitalne. Bezpośrednio zagrożeni są pacjenci i personel oddziałów zlokalizowanych na I piętrze, tj. pediatrycznego, ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego i anestezjologii oraz intensywnej terapii. Pośrednio zagrożeni są pacjenci i personel oddziałów zlokalizowanych na parterze: chirurgicznego, urazowo-ortopedycznego i izby przyjęć. W ćwiczeniu praktycznym udział wzięły wytypowane siły i środki Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łańcucie oraz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarna i Gminy Łańcut, Kierownictwo i personel Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o., Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zdjęcia źródło:KPPSP w Łańcucie