Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu

08-11-2022
  1. ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Starosty Łańcuckiego z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej do spraw wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego.
  2. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Powiatowej Komisji Wyborczej (Uchwała Nr 1/2022 Powiatowej Komisji Wyborczej)
  3. Wyznaczenie terminu wyborów oraz ustalenie kalendarza czynności wyborczych (Uchwała Nr 2/2022 Powiatowej Komisji Wyborczej).
  4. Kalendarz czynności wyborczych.
  5. Informacja o okręgach wyborczych i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie szkolnej komisji wyborczej.
  6. Wzory dokumentów w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego w roku 2022 (Uchwała Nr 3/2022 Powiatowej Komisji Wyborczej).
  1. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów oraz osób popierających kandydatów do MRM.
  2. Ogłoszenie Powiatowej Kmisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 2 grudnia 2022 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego w 2022 r.
  1. Ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu (Uchwała Nr 5/2022 Powiatowej Komisji Wyborczej w Łańcucie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego)