• Powołano Koordynatora ds. Dostępności w Powiecie Łańcuckim

  Starosta Łańcucki 28 września 2020 r. powołał na Koordynatora ds. Dostępności w Powiecie Łańcuckim Panią Jadwigę Cwynar, Dyrektor Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności; Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie.
  15-10-2020
 • Fundusz Wsparcia Kultury

  Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione są: samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. 
  14-10-2020
 • 8 tygodni do zdrowia

  Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym rozpoczął realizację programu promocji aktywności fizycznej pt. #8TygodniDoZdrowia. Projekt ten jest cyklem profilaktyczno – edukacyjnym, zachęcającym Polaków do korzystania z gotowych do przeprowadzenia treningów opracowanych wspólnie przez lekarza, trenera, fizjoterapeutę i psychologa.
  14-10-2020
 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu samorządu powiatowego oraz własnym, składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży naszych szkół.
  14-10-2020
 • Nauczyciele nagrodzeni

  8 października w budynku bursy szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie kilkunastu nauczycieli uczących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki otrzymało symboliczne dyplomy potwierdzające przyznanie przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego Nagród Starosty Łańcuckiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  09-10-2020