Sygnały Alarmowe

01-01-2018

Sygnały alarmowe obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96)

Pliki do pobrania