• Pamiętajmy o bezdomnych i osobach potrzebujących pomocy

  Co roku, w okresie zimowym na terenie całego kraju odnotowujemy wiele przypadków zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. Zima to okres bardzo trudny dla osób starszych, samotnych, nieporadnych życiowo czy dotkniętych bezdomnością.
  05-12-2017
 • Smog

  Wraz z nadchodzącym okresem zimowym musimy przygotować się do możliwych przekroczeń stężeń pyłów i toksycznych gazów w powietrzu, czyli występowania tzw. Smogu. To zjawisko występuje wtedy, gdy w powietrzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne – np. brak wiatru czy mgła – sprzyjają ich koncentracji.
  07-11-2017
 • Stopnie Alarmowe CRP

  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 904 z późn. zm.) określa możliwość wprowadzenia, w przypadku zagrożenia terrorystycznego lub wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym jednego z czterech stopni alarmowych.
  27-10-2017

Przedział czasu: