Szlak Turystyczno - Historyczny im. Płk Leopolda Lisa – Kuli został wyznaczony przez znakarzy z Oddziału PTTK w Rzeszowie. Wiedzie z Kosiny do Rzeszowa. Wnioskodawcą i pomysłodawcą wspomnianego szlaku był w 2001 roku Podkarpacki Związek Piłsudczyków w Rzeszowie, przy czym w pełni popierał tę inicjatywę Zarząd Główny Związku Piłsudczyków. Szlak został wyznakowany w kolorze czerwonym, a jego długość wynosi 39 kilometrów.

Ekologiczna ścieżka Koralowa w Cierpiszu nosi nazwę „koralowej” ze względu na liczne okazy bzu koralowego. Trasa ścieżki została podzielona na 10 odcinków. Czas przejścia 2-4 godziny. Tablice prezentują okazy znajdujące się w lesie i treści kierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych. Na przejściu zwraca uwagę występowanie chronionego grzyba sromotnika bezwstydnego oraz kłokoczki południowej i skrzypu olbrzymiego. Przewodnik prowadzi pieszą wędrówkę po lesie (jodły, buki) lub ze 100-letnimi sosnami i 100-letnim okazałym drzewostanem nasiennym modrzewia. Na trasie ścieżki niezwykle pięknie meandruje mały śródleśny strumyk, a oczka wodne zwabiają kumaki i traszki. Na całej trasie możemy obserwować jak leśnicy fachowo prowadzą gospodarkę leśną. Po odpoczynku pod samotnym 150-letnim dębem ze źródełkiem wracamy na świetnie wyposażone pole biwakowe.

Turystyczny szlak gniazd rodowych Lubomirskich wiedzie przez najciekawsze miejscowości związane z magnackim rodem po terenach województwa podkarpackiego w Polsce, obwodu lwowskiego na Ukrainie i okręgu preszowskiego na Słowacji. Element łączący stanowią obiekty historyczne wzniesione w okresie od XVI do XIX wieku. Znamienny jest fakt, iż wiele z nich zachowało się do dziś w doskonałym stanie, lub zostało do takiego stanu doprowadzone dzięki pracom restauratorskim. Obecnie mieszczą się w nich muzea, placówki kulturalne, obiekty noclegowe, siedziby urzędów i władz lokalnych. Celem prezentowanego szlaku gniazd rodowych jest promowanie skarbów kultury narodowej, zachęcanie do odwiedzania ciekawych zakątków naszego kraju i szeroko rozumiana edukacja historyczna, www.szlak-lubomirskich.stalowawola.pl

Szlak turystyki samochodowej po ziemiach Ordynacji Łańcuckiej przebiega przez najważniejsze miejscowości Powiatu Łańcuckiego i leżajskiego. Długość szlaku wynosi 121 km, czas przejazdu to 2,5 godz. natomiast czas zwiedzania to ok. 14 godz.