Powiat Łańcucki leży w centralnej części województwa podkarpackiego, ok. 17 km od stolicy Podkarpacia – Rzeszowa, granicząc z powiatami rzeszowskim, leżajskim i przeworskim. Teren powiatu przecina międzynarodowa droga tranzytowa E 40 między Niemcami a Ukrainą oraz magistrala kolejowa z Wrocławia do Przemyśla, a dalej do Kijowa. W niedalekiej odległości znajduje się międzynarodowy port lotniczy Rzeszów – Jasionka  Stolicą powiatu jest miasto Łańcut. Pozostałe gminy powiatu to: Białobrzegi, Czarna, Łańcut (gmina wiejska), Markowa, Rakszawa i Żołynia.

Patronem Powiatu Łańcuckiego jest Święty Michał Archanioł, którego postać widnieje zarówno w herbie powiatu jak i miasta Łańcuta. Uznany on został za opiekuna i patrona miasta oraz właścicieli posiadłości łańcuckiej już w XIV wieku. Stale odwoływano się do jego opieki. Najlepiej wyraża to fragment z przywileju wystawionego cechowi tkaczy w 1682 r. przez Barbarę Lubomirską, która utrwala kult św. Michała „by był zawsze przytomnym stróżem naszym i potomstwa naszego, zamku i miasta tego”.

Położenie Powiatu Łańcuckiego na skraju dwu krain geograficznych, Pogórza Karpackiego i Niziny Sandomierskiej, powoduje jego różnorodne ukształtowanie, a przez to bogatą i różnorodną szatę roślinną. W lasach i na łąkach żyje wiele gatunków zwierząt. Teren powiatu objęty jest kilkoma wyznaczonymi obszarami chronionego krajobrazu i rezerwatami przyrody. Są to: Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu, Hyżniańsko – Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Na terenie powiatu wytyczone zostały Ekologiczne Ścieżki Edukacyjne. „Koralowa”, w miejscowości Cierpisz, wiedzie po południowych terenach powiatu pośród licznych oczek wodnych i lasów mieszanych. Inna warta polecenia wytyczona jest w lasach miejscowości Husów i obejmuje swym zasięgiem rezerwat „Husówka”.

Dzięki zespołowi pałacowo-parkowemu, jednemu z najpiękniejszych w kraju, Łańcut jest znaczącą atrakcją turystyczną w skali Europy. Co roku miasto Łańcut odwiedzane jest przez licznych turystów. Na ponad 30-hektarowej powierzchni znajdują się: rezydencja magnacka z autentycznymi wnętrzami, unikatowa kolekcja powozów, Stajnie Cugowe,  Oranżeria, Zameczek Romantyczny oraz jedyna w Polsce (nieliczna w Europie) Storczykarnia, nawiązująca do tradycji hodowli tych egzotycznych kwiatów przez rodzinę Potockich. W posiadaniu łańcuckiego muzeum znajduje się również duży zbiór ikon z XV – XX w.

Warto też odwiedzić Łańcucką Farę z cudami słynącym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej. Kościół ten 31 sierpnia 1975 r. nawiedził ks. kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Wydarzenie to upamiętnia umieszczona na głazie tablica ufundowana w 2008 r. przez Radę Powiatu Łańcuckiego. Innymi z atrakcji miasta godnymi odwiedzenia są: dawny kościół i klasztor OO. Dominikanów, barokowa synagoga z autentyczną bimą, w której znajduje się obecnie muzeum judaików. Warto odwiedzić grób cadyka Naftalego Cwi Horowica oraz jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa. W odremontowanym budynku dawnego Kasyna Urzędniczego znajduje się Muzeum Miasta oraz izba pamięci 10 Pułku Strzelców Konnych.

Po zwiedzeniu parku koniecznie trzeba zapuścić się w urokliwe uliczki najstarszej części Łańcuta. Można tu podziwiać piękne wille mieszczańskie z XIX w. (większość wcześniejszej zabudowy spłonęła w wielkim pożarze w 1820 r.) oraz budynki użyteczności publicznej, m.in. siedzibę starostwa czy urzędu skarbowego. Na pl. Sobieskiego przed magistratem można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie siadając na ławeczce z brązu obok burmistrzów i budowniczych Łańcuta braci Jana i Stanisława Cetnarskich.

Równie bogaty w zabytki kultury materialnej jest cały Powiat Łańcucki. Na terenie powiatu znajdują się pozostałości Ordynacji Łańcuckiej, bądź to w postaci budowli, bądź obszarów parkowych.

Na terenie gminy Markowa warto zwiedzić skansen. Znajduje się tutaj zabytkowa zagroda, będąca przykładem unikatowego budownictwa przysłupowego bogato wyposażona w eksponaty. W Markowej znajduje się grób oraz pomnik Rodziny Ulmów, którzy zostali zamordowani za ukrywanie Żydów w czasie II wojny światowej. Ulmowie zostali uhonorowani medalami „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. W sierpniu 2003 r. rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów. Niebawem otwarte zostanie Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu

Gmina Łańcut poszczycić się może licznymi kapliczkami przydrożnymi oraz pojedynczymi budynkami z przełomu XIX i XX w. Godne zwiedzenia są: kościół parafialny pw. św. Stanisława oraz drewniany kościół filialny pw. św. Sebastiana z XVII-wiecznym wystrojem w Kosinie, a także XVI-wieczna architektura i wystrój dawnego kościoła parafialnego pw. Jana Chrzciciela w Soninie oraz ponad stuletni kościół pw. Narodzenia NMP w Albigowej,  w którym podziwiać można zabytkowe ołtarze i ambonę z dawnego klasztoru OO Dominikanów w Łańcucie. W kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej znajdują się relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.

Większość zabytków w gminie Białobrzegi pochodzi z XIX i początku XX w. Są to głównie pozostałości zespołu dworskiego w Białobrzegach, usytuowane w zabytkowym parku. Można też spotkać stare zagrody kryte strzechą i kapliczki rozsiane na obszarze całej gminy.

Najstarszą osadą w gminie Czarna jest Krzemienica, o której wiadomo, że istniała już w XIV w. Znajduje się tu zabytkowy kościół pw. św. Jakuba Starszego z 1754 r., tworzący wraz z dzwonnicą unikatowy zespół drewnianego budownictwa sakralnego. We wsi Dąbrówki podziwiać można wiele zabytkowych obiektów pozostałych po Ordynacji Łańcuckiej. Należą do nich dworki z pięknymi portykami, zabytkowa suszarnia nasion, kapliczka i figura przydrożna św. Józefa. We wsi Medynia Głogowska znajduje się zagroda garncarska oraz Galeria Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal. Niedaleko wsi Wydrze w gminie Rakszawa zlokalizowany jest modrzewiowy pałacyk myśliwski w Julinie z 1880 r.

Natomiast we wsi Żołynia spotkać można budynki z przełomu XIX i XX w., warto odwiedzić kościół parafialny z pięknymi neogotyckimi ołtarzami, w których znajdują się relikwie patrona świątyni św. Jana Kantego. Na terenie gminy można spotkać zabytkowe kapliczki, krzyże przydrożne i figury. We wsi Brzóza Stadnicka zachowały się jeszcze chałupy o budowie zrębowej, powstałe w II poł. XIX w. oraz zabytkowy spichlerz, będący pozostałością po Ordynacji Łańcuckiej.

Dla miłośników turystyki aktywnej Powiat Łańcucki ma również atrakcyjną ofertę. Łagodny klimat, czyste stawy i rzeki, lasy bogate w dziką zwierzynę, owoce i grzyby stwarzają doskonałe warunki do wycieczek zarówno pieszych jak i rowerowych. W letnie upały można znaleźć ochłodę na jednym z wybranych kąpielisk w Łańcucie, Wysokiej, Głuchowie, Rakszawie czy Żołyni. Miłośnicy koni mogą oddać się swemu hobby w pięknie położonym wśród lasów Julinie, Albigowej, Zalesiu, Głuchowie lub Pogwizdowie. Wędkarze znajdą spokojne łowiska na stawach Korniaktowa, Czarnej i Tarnawki. Zimą na narciarzy czeka dobrze utrzymany 400 m stok z wyciągiem orczykowym w Handzlówce. Na terenie powiatu wytyczono pięć oznakowanych tras rowerowych.

Od wielu lat Łańcut jest atrakcyjnym ośrodkiem kulturalnym znanym nie tylko w kraju, ale i za granicą. W 1962 r. zapoczątkowano organizowane corocznie w unikatowych wnętrzach łańcuckiego pałacu „Dni Muzyki Kameralnej”, które w 1981 r. przekształcono w Festiwal Muzyczny. Majowe koncerty festiwalowe ściągają z całego świata znakomitych wykonawców oraz tłumy melomanów. Ponadto w lipcu odbywają się tu Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego, w czasie których pogłębia swą wiedzę i umiejętności muzyczne młodzież nie tylko z Polski, ale z całego świata. Od 1976 r. organizowana jest Łańcucka Jesień Kulturalna, podczas której prezentują się zespoły artystyczne z regionu i zagranicznych miast partnerskich.

W każdej gminie działają Gminne Ośrodki Kultury, które aktywnie kultywują tradycje przez pielęgnowanie dawnych obrzędów i rzadkich umiejętności, poprzez istniejące w ich ramach Zespoły Obrzędowe, Zespoły Taneczne i Śpiewacze. Wartym podkreślenia jest fakt, że już przedszkolaki, a później dzieci i młodzież czynnie działają w ramach grup folklorystycznych. I tak w gm. Czarna odbywają się Jarmarki Garncarskie, poprzedzone warsztatami dla zainteresowanych osób. W gm. Markowa – Dni Otwarte Skansenu, w gm. Łańcut – Zwyczaje i Obrzędy Bożonarodzeniowe, Festiwal Kwiatów, Koncerty Pieśni Wielkanocnej, Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Łańcuckiego, Dni Kwitnących Sadów. Co roku w sierpniu odbywają się tradycyjne Dożynki, a w ostatni weekend września Święto Patrona Powiatu Łańcuckiego św. Michała Archanioła.

Samorząd Powiatu Łańcuckiego prowadzi szkoły ponadgimnazjalne z ciekawą ofertą edukacyjną i dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. "Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o. to gwarancja wysokiej jakości usług medycznych w powiatowym szpitalu, potwierdzona certyfikatami jakości. Dzięki zaradności władz samorządowych i pozyskanym funduszom pomocowym można pochwalić się dobrą infrastrukturą komunalną. W trosce o podnoszenie poziomu obsługi klientów, Starostwo Powiatowe w Łańcucie wdrożyło w 2013 r. system zarządzania jakością, potwierdzony Certyfikatem ISO 9001.