Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie

12-06-2023

W dniu 24 maja 2023 roku zawarta została umowa Nr 55/W/2023/3300024795/248 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, a Powiatem Łańcuckim. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania określonego w ofercie, złożonej w odpowiedzi na konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2023” nr 1/2023/CWCR.

Celem dofinansowania, o którym mowa powyżej jest adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41.

 Całkowite koszty realizacji zadania wynoszą 180 936,38 zł. Wysokość dotacji celowej finansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej wynosi 144 749,10 zł. Wkład własny Powiatu Łańcuckiego wynosi 36 187,28 zł.