Przebudowa i wyposażenie obiektów oświatowych Powiatu Łańcuckiego

18-06-2021

Powiat  Łańcucki rozpoczął realizację zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie obiektów oświatowych Powiatu Łańcuckiego, wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg wewnętrznych”.

Przedmiotem inwestycji jest:

  1. Kompleksowa przebudowa zabytkowego budynku tzw. „Rządcówki” na  potrzeby oświatowe wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. W ramach przebudowy Rządcówki planuje się jej kompleksową modernizację w ramach której przewidziano: wymianę pokrycia i konstrukcji dachu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie izolacji i termomodernizacji fundamentów, wykonanie nowych ścian wewnętrznych, docieplenie elewacji budynku, wykonanie nowych posadzek, przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, budowa nowych instalacji: sanitarnych, wodociągowej, ciepłej wody użytkowej, hydrantowej, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacji i klimatyzacji.
  2. W ramach modernizacji dróg wewnętrznych planuje się wymianę nawierzchni z trylinki oraz płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej, budowę i modernizację chodników oraz budowę parkingów dla samochodów osobowych w tym 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.
  3. Przebudowa i wyposażenie budynku Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczonego na Bursę Szkolną/ Schronisko Młodzieżowe/Izolatorium. W ramach przebudowy Bursy szkolnej planuje się przebudowę i budowę nowych sanitariatów ogólnych, wykonanie łazienek w pokojach mieszkalnych, przebudowę instalacji: co, cw, wod – kan, wentylacji mechanicznej łazienek, instalacji elektrycznej i niskoprądowej. Planuje się dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy wewnątrz budynku oraz parkingu.

Całość Inwestycji to szacunkowa kwota  8 500 000 zł.

Na tę inwestycję Powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych łączną kwotę 7 713 496 zł z czego kwotę : 3 800 000,00 zł w ramach otwartego naboru wniosków i pierwszą transzę środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 913 496,00 zł.

Powiat Łańcucki przeznaczył na inwestycję środki własne w wysokości 786 504,00 zł.