Powiat Łańcucki wspiera rozwój uczniów i nauczycieli szkół zawodowych

29-08-2018

  Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego to główny cel realizowanego od 2016 r. przez Powiat Łańcucki projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

  Projekt zakłada formy wsparcia dążące do doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele z czterech placówek edukacyjnych tj.: Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie, Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie.

  Wartość projektu wynosi 1 mln 580 tys. 421 zł 27 gr. Czas jego realizacji od 1 października 2016 r. do 31 października 2019 r. Formy wsparcia dla uczniów realizowane są cyklicznie i zaplanowane na lata szkolne: 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

  W okresie od października 2017 r. do lipca 2018 r. w bezpłatnych szkoleniach i kursach w ramach projektu uczestniczyło 104 uczniów i 7 nauczycieli szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki. Nauczyciele mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie praktycznych aspektów nauczanych przedmiotów zawodowych. Uczniowie, dzięki uczestnictwie w kursach w ramach projektu, nabyli dodatkowe uprawnienia i umiejętności.

  W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Łańcuckiego zostały zrealizowane następujące formy wsparcia (kursy):

1) operator wózków widłowych dla 24 uczniów;

2) spawacz dla 24 uczniów;

3) programista obrabiarek CNC dla 10 uczniów;

4) nowoczesne języki programowania komputerów dla 10 uczniów;

5) pielęgnacja twarzy, dekoltu i szyi dla 12 uczniów;

6) diagnostyka pojazdów samochodowych dla 12 uczniów;

7) wykorzystanie skanerów laserowych do pomiarów geodezyjnych dla 12 uczniów.

  W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu dla nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych przez Powiat Łańcucki zostały zrealizowane następujące formy wsparcia (szkolenia i kursy doskonalące):

1) programowania w PHP dla 3 nauczycieli;

2) kreatywnego strzyżenia damskiego dla 1 nauczyciela;

3) doskonalenia technik jazdy samochodem dla 3 nauczycieli.

  Realizacja celu projektu zakłada także organizację w czasie wakacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych Powiatu Łańcuckiego. W roku szkolnym 2017/2018 w stażach/praktykach uczestniczyło 11 nauczycieli i 91 uczniów szkół objętych projektem. Nauczyciele odbyli tygodniowe staże w takich przedsiębiorstwach jak: „Cyfrowa Foto” Sp. z o.o., „Multitruck” Sp. z o.o., Spółka „Auto-Styl” Sp. z o.o. Natomiast staż i praktyka dla uczniów były realizowane w wymiarze 150 godzin u pracodawców m.in. „Transsystem”, „Koelner” Łańcucka Fabryka Śrub, firma komputerowa „OUTCOM”, Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości „ZEFIR - HLX”, salon fryzjerski „Claudia”, salon fryzjerski „AGNESS, salon fryzjerski „The stylist”, zakłady naprawy samochodów „Fiszman” i „Oponex”, biuro geodezyjne „GEOLAN”.

  Projekt zakłada również realizację form wsparcia dla uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019.

  Rekrutacja uczestników do III edycji projektu będzie prowadzona w okresie od 8 października 2018 r. do 19 października 2018 r. w biurze projektu prowadzonym przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie w budynku I LO przy ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2 w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 17 225 6999 lub wysyłając pytanie na e-mail: .

Magdalena Gruca - Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie