Powiat Łańcucki Inwestycje 2017 dofinansowane ze środków UE

22-01-2018

Na sesji Rady Powiatu Łańcuckiego 28 grudnia 2017 r. Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił radnym i biorącym udział w posiedzeniu gościom informację o ważniejszych inwestycjach Powiatu Łańcuckiego w 2017 r. W załączeniu prezentowany na sesji materiał ze skrótową informacją jakie projekty dofinansowane z RPO WP na lata 2014-2020 były realizowane w 2017 r. przez Powiat Łańcucki.