• Lepsze jutro dla DPS

    Powiat Łańcucki Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie realizował projekt w związku z pozyskaniem dofinansowania z ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn.: „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych...
    17-12-2020
  • DPS pozyskał środki na walkę z COVID-19

    Powiat Łańcucki Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie realizował projekt w związku z pozyskaniem dofinansowania z ogłoszonego na stronie internetowej www.nfz.gov.pl w dniu 3 sierpnia 2020 r. Zarządzenia Nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”...
    16-12-2020