DPS pozyskał środki na walkę z COVID-19

16-12-2020

  Powiat Łańcucki Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie realizował projekt w związku z pozyskaniem dofinansowania z ogłoszonego na stronie internetowej www.nfz.gov.pl w dniu 3 sierpnia 2020 r. Zarządzenia Nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
  W Domach Pomocy Społecznej część A grantu przeznaczona została na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.
  Część B grantu przeznaczona została na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu ZOL, ZPO, Hospicjów i DPS.

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 30 511,65 PLN