Nowa hala sportowa w ZST w Łańcucie

09-09-2016

W dniu 25 lipca 2016r. została podpisana umowa o dofinasowanie realizacji projektu pn.: „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowegorealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Podziałanie:6.4.2, Szkoły zawodowe.

Wartość projektu ogółem: 7 896 694,92 zł

Wartość dofinansowania: 2 999 904,90 zł

 

Zakres projektu obejmuje:

 1. Budowę hali sportowej z zapleczem w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie o wartości: 6 249 999,99 zł.
 2. Przebudowę pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie o wartości:600 000,00 zł.
 3. Przebudowa podłóg w pracowniach i na korytarzach oraz przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie o wartości: 299 9992,92 zł.
 4. Wyposażenie pracowni min.: silników samochodowych, elektrotechniki i elektroniki samochodowej, geodezji, fizyki i innych w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie o wartości: 202 379,01 zł.
 5. Wyposażenie pracowni technicznych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie o wartości: 154 606,45 zł.
 6. Wyposażenie pracowni; reklamy, sprzedaży i rachunkowości w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie o wartości:109 719,55 zł.

 

Odbiorcą działań planowanych w projekcie, są uczniowie szkół zawodowych dla, których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki tj. Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie oraz uczniowie obywający praktyczną naukę zawodu w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej  im. Felicjana Dierżanowskiego w Łańcucie.

Celem projektu jest usprawnienie i wdrożenie nowej jakości nauczania, w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łańcuckiego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • zapewnienie odpowiednich warunków nauczania,
 • zapewnienie odpowiednich warunków nauczania praktycznego zawodu poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i wyposażenie pracowni w Zespołach Szkół,
 •  rozszerzenie oferty programowej poprzez wprowadzenie nowych kierunków nauczania,
 • dostosowanie programu nauczania do warunków rynkowych, zapewnienie możliwości kompleksowego nauczania,
 • dostępu do nowinek technologicznych i nowoczesnych form przekazu informacji.

 

Projekt realizuje następujące wskaźniki:

 1.  produktu
  1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt.
  2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.
  3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 6 szt.
  4. Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej - 684 osób.
  5. Liczba obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności energetycznej - 2 szt.
  6.  Liczba zakupionego sprzętu, wyposażenia w ramach projektu - 426 szt.
  7. Liczba doposażonych obiektów objętych wsparciem w ramach projektu - 4 szt.
 2. rezultatu
 1. Liczba uczniów pochodzących z terenów wiejskich korzystających z efektów projektu – 548 osób.
 2.  Liczba uczniów korzystających z objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego i ustawicznego – 684 osób.

Głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. Inwestycja zakłada budowę sali sportową o powierzchni 253,4 m2, przeznaczoną na pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę, do piłki ręcznej , siatkówki oraz dwa boiska treningowe do siatkówki.  Hala sportowa będzie wyposażona w szatanie umywalnie, sanitariaty, pokoje trenerskie i administracyjne, pomieszczenia gospodarcze oraz na poddaszu znajdzie się miejsce na salę gimnastyczną z możliwością wykorzystania na pomieszczenia siłowni. Łączna kubatura nowopowstałego budynku wyniesie 19 100 m3, powierzchnia zabudowy 1 644,30 m2. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu przewiduje się na lata: 2016 – 2018.