Modernizacja powiatowej infrastruktury społecznej

22-01-2018

Informacja o realizacji inwestycji w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  Wartość tego projektu realizowanego przez Powiat Łańcucki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie wyniosła ogółem 2 mln 542 tys. 889 zł 50 gr., z czego wartość dofinansowania z RPO wyniosła 2 mln 156 tys. 493 zł 59 gr.
  W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie zrealizowało modernizację budynku i jego otoczenia na potrzeby prowadzenia zadań z zakresu pieczy zastępczej. Pod koniec 2017 r. Firma Remontowo-Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski zakończyła kapitalny remont budynku po byłej jednostce wojskowej zlokalizowanego w Łańcucie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 70/26 za kwotę zadeklarowaną w przetargu to jest 2 mln 462 tys. 941 zł 26 gr.
  W ramach prac budowlanych została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachówką ceramiczną, wykonano termomodernizację budynku i fundamentów, a także nową elewację. We wnętrzu budynku wybudowano wentylację mechaniczną oraz wymienione zostały instalacje: elektryczna, gazowa, wodno - kanalizacyjna, CO, telekomunikacyjna i komputerowa. Wykonano prace budowlane i adaptacje dotychczasowych pomieszczeń na cele biurowo-terapeutyczne. W ramach projektu zakupione zostały niezbędne meble i inne wyposażenie budynku potrzebne do realizacji zadań w zakresie opieki zastępczej.
  Zmieniło się również otoczenie budynku, gdyż po przeprowadzonej modernizacji został wykonany parking z kostki betonowej na 10 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto przyległa działka została ogrodzona i dostosowana do celów rekreacyjno-sportowych. Wybudowano siłownię zewnętrzną składającą się z 13 urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu, a także altanę z placem zabaw. Wykonano nasadzenia i aranżację terenów zielonych.
  Celem przeprowadzonej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od strony technicznej, a także poprawa jego estetyki, która zwiększa komfort korzystających z obiektu osób. Poprzez przeprowadzoną modernizację tego obiektu dostosowano jego funkcję do realizacji nowych celów i zadań związanych z organizowaniem pieczy zastępczej, poprawi się fizyczny i psychiczny komfort osób korzystających ze świadczonych w nim usług, został zniwelowany bądź zmniejszony poziom marginalizacji społecznej poprzez ułatwienie dostępu do usług wszystkim grupom społecznym. Obiekt spełnia też wymagania związane z korzystaniem z niego przez osoby niepełnosprawne, m.in. wykonano pochylnię przy wejściu do budynku.
Odbiorcą działań zrealizowanych w ramach tego projektu będą osoby korzystające z pomocy w zakresie sprawowania pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze.
Józef Fajger Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie
Zdjęcia: Robert Kochman