Modernizacja powiatowej infrastruktury edukacyjnej

05-10-2017

Informacja o stanie realizacji inwestycji w ramach projektu pn.: „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  Największą inwestycją realizowaną z projektu jest budowa hali sportowej z zapleczem w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie o wartości: 7 mln 199 tys. 1 zł 53 gr., gdzie jesienią br. będzie wykonane zadaszenie obiektu. Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF dofinansuje budowę tego obiektu sportowego kwotą 3 mln 300 tys. zł. Inwestycja zakłada wybudowanie sali sportowej o powierzchni 253,4 m kw. Wewnątrz hali będzie pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, nożną halową, siatkówkę oraz dwa boiska treningowe do siatkówki. Hala sportowa będzie wyposażona w szatanie umywalnie, sanitariaty, pokoje trenerskie i administracyjne, pomieszczenia gospodarcze oraz na poddaszu znajdzie się miejsce na salę gimnastyczną z możliwością wykorzystania na pomieszczenia siłowni. Łączna kubatura nowopowstającego budynku wyniesie 19 100 m sześciennych, powierzchnia zabudowy 1 644,30 m kw. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Firma Remontowo-Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski zadeklarowała zakończenie budowy do końca lutego 2018 r.

  W Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie trwa przebudowa pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym o wartości: 731 tys. 807 zł 60 gr. Zakres prac obejmuje przebudowę dachu, fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, termomodernizację budynku oraz wykonanie wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodnej kanalizacyjnej i co. Na koniec listopada 2017 r. został zaplanowany termin zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę Kiełbickiego Andrzeja - Usługi Remontowo-Budowlane.

  W Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 51 do końca sierpnia br. zakończyła się przebudowa podłóg w pracowniach i na korytarzach oraz przebudowa sanitariatów w budynkach nr A i C. Remonty budynków wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Budowlane ALECO M. Kamiński, D. Kamiński s.c. za kwotę 243 tys. 656 zł 48 gr.

  Ponadto w ramach projektu w powiatowych szkołach zawodowych zostanie zakupione wyposażenie do pracowni dydaktycznych o łącznej wartości 466 tys. 699 zł 1 gr.

  Wartość projektu realizowanego w latach 2016-2018 ogółem wyniosła 8 mln 860 tys. 567 zł 26 gr., z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 2 mln 947 tys. 880 zł 48 gr.

  Odbiorcą działań planowanych w projekcie są uczniowie szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki tj.: Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie oraz uczniowie obywający praktyczną naukę zawodu w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dierżanowskiego w Łańcucie. Celem projektu jest usprawnienie i wdrożenie nowej jakości nauczania w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łańcuckiego.

 

Informacja o postępie prac budowlanych przy modernizacji infrastruktury szkół ogólnokształcących, w ramach projektu pn.: „Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

  W ramach tego projektu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie został przebudowany dach nad salą gimnastyczną, a do końca listopada br. będzie wyremontowane zaplecze sali gimnastycznej. W ramach tego zadania zmodernizowano salę gimnastyczną poprzez budowę nowego dachu. W ramach przebudowy układu funkcjonalnego zaplecza szatniowo-sanitarnego sali gimnastycznej zostaną przebudowane także instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna i oświetlenia pomieszczeń oraz będzie wybudowana wentylacja mechaniczna. Modernizację wykonuje Zakład Budowlano- Remontowy Janusz Rejman za kwotę 690 tys. 572 zł 16 gr.

  Ponadto w ramach projektu w lutym 2017 r. zakupiono wyposażenie sali chemicznej w I LO w Łańcucie o wartości: 67 tys. 892 zł 30 gr.

  W Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie została przebudowana sala gimnastyczna, w której przeprowadzono remont stropu, ścian i parkietu, a także wymieniono wyposażenie sportowe sali. Ponadto trwa przebudowa elewacji szkoły od strony południowej i zachodniej, połączona z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Do końca listopada br. został zaplanowany termin zakończenia modernizacji przez firmę Zawitkowski Roman Usługi Budowlane Romex z Jarosławia, których wartość wyniesie 688 tys. 800 zł.

  Ponadto w ramach projektu zakupiono wyposażenie sali komputerowej dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie o wartości 78 tys. 296 zł 34 gr. Od października br. uczniowie II LO w Łańcucie korzystają z pracowni informatycznej wyposażonej w 15 nowoczesnych zestawów komputerowych, serwera, drukarki laserowej kolorowej i drukarki monochromatycznej, a także rzutnika multimedialnego wraz z ekranem projekcyjnym. Zakupiono także drobny, niezbędny sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem.

  Wartość projektu realizowanego w latach 2016-2017 ogółem wyniosła 1 mln 572 tys. 432 zł 68 gr., z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 894 tys. 14 zł 73 gr.

  Odbiorcą działań planowanych w ww. projekcie są uczniowie szkół ogólnokształcących I LO i II LO dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki. Celem głównym projektu jest podniesienie warunków oraz jakości edukacji dla uczniów łańcuckich liceów ogólnokształcących poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie pracowni mających wpływ na rozwój kluczowych umiejętności w regionie.

  Realizacja obu projektów modernizacyjnych przyczyni się do podniesienia standardów powiatowej infrastruktury edukacyjnej.

Józef Fajger Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie

Zdjęcia Robert Kochman, Krystian Pilawa