Laptopy dla szkół prowadzonych przez Powiat Łańcucki w ramach programu „Zdalna Szkoła”

03-09-2020

Powiat Łańcucki zakończył realizację projektu pn. „Zdalna szkoła w Powiecie Łańcuckim” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, z dofinansowaniem wynoszącym 79 743,60 zł. W ramach realizowanego wniosku zakupiono 32 laptopy na potrzeby szkół prowadzonych przez Powiat Łańcucki, z których korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. 

Zakup był możliwy, dzięki uzyskaniu dofinansowaniu  w ramach ogólnopolskiego konkursu grantowego „ZDALNA SZKOŁA” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Niestety wielu uczniów nie posiadało sprzętu, na którym mogliby realizować podstawy programowe. Zakup pozwolił uczniom i nauczycielom realizować podstawy programowe bezpiecznie w swoich domach. Po zakończeniu epidemii i powrocie uczniów sprzęt nadal będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych.