Informacja o realizacji w 2020 roku Rządowego Programu „Aktywna Tablica” na lata 2020 – 2024.

04-08-2021

W 2020r. Powiat Łańcucki zrealizował zakup 11 monitorów interaktywnych dla:
I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie,
II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie,
III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie.,
Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie,
Technikum nr 3 im. Jana Inglota w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie,
oraz dwa laptopy na potrzebę I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie.
Na zakup pomocy dydaktycznych zostało pozyskane dofinasowanie w wysokości: 55 760,00 zł z budżetu państwa z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Łączna wartość zakupionych pomocy dydaktycznych wyniosła: 69 799,94 zł, w tym wkład własny Powiatu Łańcuckiego wyniósł: 14 039,94 zł.