Informacja o realizacji projektu „Dostępny samorząd - granty” w Powiecie Łańcuckim

09-02-2023

W dniu 2 lutego 2023 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu Powiatowi Łańcuckiemu w ramach realizacji projektu  „Dostępny samorząd - granty” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: "Poprawa dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łańcuckiego”

W ramach działania przewiduje się:

  1. Modernizację podjazdu przed budynkiem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Łańcucie wraz z przebudową parkingu na potrzeby osób niepełnosprawnych  jak i osób ze szczególnymi potrzebami,
  2. Wykonanie poręczy, zabezpieczeń szybu windowego i wykonanie balustrad w Zespole Szkół Nr 1 w Łańcucie.
  3. Modernizację stron internetowych Zespołu Szkół Nr 1 w Łańcucie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie /Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie.
  4. Świadczenie usługi doradczej w zakresie dostępności architektonicznej i cyfrowej.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 237 171,75 zł w tym dofinasowanie ze środków europejskich 126 419,15 zł i z dotacji celowej w wysokości 23 579,85 zł.

Zadania będą realizowane do dnia 30 czerwca 2023 roku.