Ekopracownia OZE w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego

07-07-2023

27 czerwca 2023 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Starosta Łańcucki – Pan Adam Krzysztoń oraz Wicestarosta Łańcucki – Pani Barbara Pilawa-Kraus podpisali umowy dotacyjne z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na realizację „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, w ramach którego powstaną Ekopracownie.

"Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej"

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach projektu pn. „Ekopracownia OZE w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego (powiat: łańcucki)” planuje się wykonać prace remontowe pracowni, zakupić krzesła, stoły, biurka, szafki, a także projektor multimedialny, aparat fotograficzny, mikrofon do nagrywania bezprzewodowego, rolety – smart home, zestaw – smart home oraz panel sterujący – smart home.

Projekt zakłada realizację programu edukacyjnego ,,EKOLOGICZNE ZS2”  wśród młodzieży uczącej się w ZS2 oraz klas 8 szkół podstawowych powiatu.

Okres realizacji: 01.07.2023 – 15.10.2023.

Wartość zadania: 84 930,25 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji: 75 000,00 zł (88,31%), wkład własny: 9 930,25 zł.