Ekopracownia OZE w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie

07-07-2023

27 czerwca 2023 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Starosta Łańcucki – Pan Adam Krzysztoń oraz Wicestarosta Łańcucki – Pani Barbara Pilawa-Kraus podpisali umowy dotacyjne z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na realizację „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, w ramach którego powstaną Ekopracownie.

"Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej"

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach projektu pn. „Ekopracownia OZE w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie (powiat łańcucki)” planuje się wyremontować salę lekcyjną, zakupić podstawowe jej wyposażenie: stoliki, krzesła, szafki, projektor sufitowy, tablicę białą, monitor interaktywny, a ponadto wyposażenie ekopracowni: zestaw do badania jakości wody, gleby, powietrza,  energia słoneczna - ogniwa fotowoltaiczne, energia odnawialna – zestaw, energia wiatru -  zestaw demonstracyjny.

Głównym celem utworzenia Ekopracowni OZE jest działanie na rzecz ochrony środowiska, a w tym przygotowywanie uczniów do oszczędności zasobów i energii, zmniejszenia kosztów eksploatacji,  zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych oraz poprawa wizerunku powiatu jako odpowiedzialnego i zaangażowanego podmiotu w edukację ekologiczną. Zakupione pomoce dydaktyczne będą służyć budzeniu zainteresowań uczniów nowymi technologiami i rozwiązaniami mającymi na celu poprawę ochrony środowiska.

Okres realizacji: 01.07.2023 – 30.09.2023.

Wartość zadania: 82 884,08 zł, w tym wnioskowana kwota dotacji: 74 595,67 zł (90%), wkład własny: 8 288,41 zł.