Dotacja ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

21-09-2023

Powiat Łańcucki uzyskał dotację celową w kwocie 60 000 zł w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3 na zakup książek i wyposażenia bibliotek szkolnych przy wkładzie własnym powiatu w wysokości 15 000 zł. 
Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, są przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).
Środki zostały przekazane na podstawie umowy Nr ERA.531.98.2022 zawartej w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Rzeszowie pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Podkarpackim Kuratorem Oświaty. 
Wsparcie uzyskały następujące szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, 
II Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie), 
Technikum Nr 1 (Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie),
Technikum Nr 2 (Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie),
Technikum Nr 3 im. Jana Inglota (Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie),
Wysokość wsparcia wynosi 15 000 zł dla każdej ze szkół.