• Odbiór drogi powiatowej w Tarnawce

    W dniu 20 grudnia 2019 r. w Tarnawce obok kościoła parafialnego ks. proboszcz Zygmunt Suski poświęcił zmodernizowaną drogę powiatową. W uroczystości wzięli udział Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki, Jan Kilian Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego, Janusz Wolski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego, Mirosław Mac Wójt Gminy Markowa, Krystyna Hundz-Bembenik Radna Gminy Markowa, Krystyna Grzywna Sołtys Wsi Tarnawka...
    31-12-2019