Odbiór drogi powiatowej w Tarnawce

31-12-2019

  W dniu 20 grudnia 2019 r. w Tarnawce obok kościoła parafialnego ks. proboszcz Zygmunt Suski poświęcił zmodernizowaną drogę powiatową. W uroczystości wzięli udział Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki, Jan Kilian Członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego, Janusz Wolski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego, Mirosław Mac Wójt Gminy Markowa, Krystyna Hundz-Bembenik Radna Gminy Markowa, Krystyna Grzywna Sołtys Wsi Tarnawka oraz przedstawiciele firmy wykonującej powiatową drogę.

  Zarząd Powiatu Łańcuckiego we wrześniu 2019 r. pozyskał kwotę 3 mln 687 tys. 465 zł z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1546 R Husów - Tarnawka (gr. powiatu) Hadle Szklarskie Etap II od km 4+430 do 8+396”, co stanowi około 80 proc. poniesionych kosztów. Całkowite wydatki na realizację tego projektu wyniosły 4 mln 663 tys. 111 zł 27 gr. Łączny wkład własny samorządów Powiatu Łańcuckiego i Gminy Markowa wyniósł 975 tys. 646 zł 27 gr. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy zakończył roboty drogowe w tym roku. Dzięki temu i sprzyjającym warunkom atmosferycznym mieszkańcy i uczestnicy ruch drogowego mogą już przed świętami przejechać przez całą Tarnawkę wyremontowanym 4,3 km odcinkiem drogi powiatowej. Piesi uczestnicy ruchu drogowego mogą bezpiecznie korzystać z chodnika o długości 1088 m od kościoła do stadionu sportowego. W trakcie przebudowy tej drogi powiatowej wykonano jej odwodnienie, utwardzono pobocza kamieniem i wykonano wjazdy na posesje mieszkańców. Uczestniczący w odbiorze drogi z zadowoleniem przyjęli jakość wykonanych robót.
  Warto przypomnieć, że w
 2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie wykonał pierwszy etap przebudowy drogi Husów-Tarnawka o długości 4,3 km za kwotę 4 mln 784 tys. 689 zł.
Tekst i zdjęcia Robert Kochman